R&D

מחלקת המחקר ופיתוח בחברה מספקת ללקוחותנו את מגוון הכלים הנמצאים בחזית הטכנולוגיה הן בחומרה ובפתרונות התקנה חדשניים ויעילים.המחלקה מובילה את המו״פ בתחום חומרה, פתרונות התקנה ותוכנה בחברה ובכך מאפשרת להציג ללקוחותינו את מניפת הפתרונות העדכניים ביותר בתחום המולטימדיה

מחקר ופיתוח - Screens

מחלקת המחקר ופיתוח בחברה מספקת ללקוחותנו את מגוון הכלים הנמצאים בחזית הטכנולוגיה הן בחומרה ובפתרונות התקנה חדשניים ויעילים.

המחלקה מובילה את המו״פ בתחום חומרה, פתרונות התקנה ותוכנה בחברה ובכך מאפשרת להציג ללקוחותינו את מניפת הפתרונות העדכניים ביותר בתחום המולטימדיהמעבר לפרויקטים