Ferrari

מסכי אוירה לחווית לקוח מקסימלית באולמות התצוגה של מותג היוקרה פראררי. המסכים משלבים תכני אווירה מותאמים להמחשת יכולות הרכבים ברחבי אולם התצוגה.

מטרה:

יצירת חווית לקוח ייחודית באולם התצוגה.

Ferrari

מסכי אוירה לחווית לקוח מקסימלית באולמות התצוגה של מותג היוקרה פראררי. המסכים משלבים תכני אווירה מותאמים להמחשת יכולות הרכבים ברחבי אולם התצוגה.

מטרה:

יצירת חווית לקוח ייחודית באולם התצוגה.

10

כמות מסכים

ניהול תוכן, ניטור ובקרה אקטיבית

מערכות Screens

מתן שירותי ניהול תוכן שוטף לעדכון התכנים בהתאם לפעילויות, מועדים ומוצרים. בנוסף, שילוב ידע מקצועי לזמני הסרטונים, תזמונים ותנועתיות מתאימה

תוכן

10

10

מתן שירותי ניהול תוכן שוטף לעדכון התכנים בהתאם לפעילויות, מועדים ומוצרים. בנוסף, שילוב ידע מקצועי לזמני הסרטונים, תזמונים ותנועתיות מתאימה

ניהול תוכן, ניטור ובקרה אקטיבית

תמונות מהשטח

סיור 360

פרויקטים נוספים