Intersport

מגוון מסכים בסניפי הדגל בפריסה ארצית - קירות מסכים כמורים בחלונות הראווה, בגב הדלפק ועמדות כוח בחנות, עמדות טוטם טאצ בקירות הנעלים וקיוסק מידע מבוסס חיישני RFID לסריקת הדגמים השונים. מסכי גב קופה לאפ סייל. ניהול ועריכת התוכן עבור הלקוח באופן שוטף להעלאת קמפיינים בסניפי הרשת.

מטרה:

שיפור חוויית הלקוח בחנות על ידי תוכן ממוקד ועדכני. יחד עם זאת הגברת המכר וגדלת חשיפת פעילויות המכירה בחנות. כל זאת באופן יעיל ומתוכנן מראש לחסכון בזמן עבודה של הנהלת הרשת.

Intersport

מגוון מסכים בסניפי הדגל בפריסה ארצית - קירות מסכים כמורים בחלונות הראווה, בגב הדלפק ועמדות כוח בחנות, עמדות טוטם טאצ בקירות הנעלים וקיוסק מידע מבוסס חיישני RFID לסריקת הדגמים השונים. מסכי גב קופה לאפ סייל. ניהול ועריכת התוכן עבור הלקוח באופן שוטף להעלאת קמפיינים בסניפי הרשת.

מטרה:

שיפור חוויית הלקוח בחנות על ידי תוכן ממוקד ועדכני. יחד עם זאת הגברת המכר וגדלת חשיפת פעילויות המכירה בחנות. כל זאת באופן יעיל ומתוכנן מראש לחסכון בזמן עבודה של הנהלת הרשת.

60

כמות מסכים

ניהול תוכן, ניטור ובקרה אקטיבית, מערכות טאצ לתפריט דגמי הנעליים, מערכות סריקה RFID של מוצרים

מערכות Screens

תכני אווירה ייחודים של המותגים הבינלאומיים, עריכת תכנים שוטפת של מבצעים, מועדון, עמדות מידע לצוות והלקוחות

תוכן

60

60

תכני אווירה ייחודים של המותגים הבינלאומיים, עריכת תכנים שוטפת של מבצעים, מועדון, עמדות מידע לצוות והלקוחות

ניהול תוכן, ניטור ובקרה אקטיבית, מערכות טאצ לתפריט דגמי הנעליים, מערכות סריקה RFID של מוצרים

תמונות מהשטח

סיור 360

פרויקטים נוספים