UMI קבוצת

מסכי אוירה לחווית לקוח מקסימלית באולמות התצוגה של מותגי היוקרה קאדילק ומזארטי פרארי. המסכים משלבים תכני אווירה מותאמים להמחשת יכולות הרכבים ברחבי אולם התצוגה.

מטרה:

יצירת חווית לקוח ייחודית באולם התצוגה.

UMI קבוצת

מסכי אוירה לחווית לקוח מקסימלית באולמות התצוגה של מותגי היוקרה קאדילק ומזארטי פרארי. המסכים משלבים תכני אווירה מותאמים להמחשת יכולות הרכבים ברחבי אולם התצוגה.

מטרה:

יצירת חווית לקוח ייחודית באולם התצוגה.

10

כמות מסכים

ניהול תוכן, ניטור ובקרה אקטיבית.

מערכות Screens

עריכת Motion

תוכן

10

10

עריכת Motion

ניהול תוכן, ניטור ובקרה אקטיבית.

תמונות מהשטח

סיור 360

פרויקטים נוספים