AMPM

מגוון מסכים LED בסניפי הדגל בצמתים מרכזיים ורחובות ראשיים - שילוט חלונות הראווה וחיפוי העמודים התומכים בסניף . ניהול ועריכת התוכן עבור הלקוח באופן שוטף להעלאת קמפיינים בסניפי הרשת.

מטרה:

שיפור חוויית הלקוח, הבלטת האווירה וערכי המותג התל אביבי תוך מתן גמישות לעדכון תכנים דינאמית

AMPM

מגוון מסכים LED בסניפי הדגל בצמתים מרכזיים ורחובות ראשיים - שילוט חלונות הראווה וחיפוי העמודים התומכים בסניף . ניהול ועריכת התוכן עבור הלקוח באופן שוטף להעלאת קמפיינים בסניפי הרשת.

מטרה:

שיפור חוויית הלקוח, הבלטת האווירה וערכי המותג התל אביבי תוך מתן גמישות לעדכון תכנים דינאמית

30

כמות מסכים

מערכת CMS, עדכוני תוכן, סנכרון Video Wall אלחוטי

מערכות Screens

מתן שירותי ניהול תוכן שוטף לעדכון התכנים בהתאם לפעילויות, מועדים ומוצרים. בנוסף, שילוב ידע מקצועי לזמני הסרטונים, תזמונים ותנועתיות מתאימה

תוכן

30

30

מתן שירותי ניהול תוכן שוטף לעדכון התכנים בהתאם לפעילויות, מועדים ומוצרים. בנוסף, שילוב ידע מקצועי לזמני הסרטונים, תזמונים ותנועתיות מתאימה

מערכת CMS, עדכוני תוכן, סנכרון Video Wall אלחוטי

תמונות מהשטח

סיור 360

פרויקטים נוספים