IKEA

כ-200 מסכים ב-4 סניפים בפריסה ארצית בשני מיקומים עיקריים בחנות - רחבי המסעדה כתפריט דיגיטלי וברחבי החנות למידע על המוצרים.

מטרה:

תפריט דיגיטלי ממוקד להגדלת המכר ומסכי אוירה ומידע ברחבי החנות על מוצרי החברה.

IKEA

כ-200 מסכים ב-4 סניפים בפריסה ארצית בשני מיקומים עיקריים בחנות - רחבי המסעדה כתפריט דיגיטלי וברחבי החנות למידע על המוצרים.

מטרה:

תפריט דיגיטלי ממוקד להגדלת המכר ומסכי אוירה ומידע ברחבי החנות על מוצרי החברה.

200

כמות מסכים

ניהול תוכן, ניטור ובקרה אקטיבית, מדידת צפיות Uniq

מערכות Screens

הקמת סטודיו במתחם, סטיילינג, עריכת Motion

תוכן

200

200

הקמת סטודיו במתחם, סטיילינג, עריכת Motion

ניהול תוכן, ניטור ובקרה אקטיבית, מדידת צפיות Uniq

תמונות מהשטח

סיור 360

פרויקטים נוספים