Kifisias Municipality

הצבת עמדות מידע ופרסום מותגים עירוניים במסגרת פרויקט עיר חכמה מוניציפאלי

מטרה:

מתן מידע חיוני לאזרח ועידוד מותגים מקומיים בקהילה המקומית

Kifisias Municipality

הצבת עמדות מידע ופרסום מותגים עירוניים במסגרת פרויקט עיר חכמה מוניציפאלי

מטרה:

מתן מידע חיוני לאזרח ועידוד מותגים מקומיים בקהילה המקומית

100

כמות מסכים

ניהול תוכן, ניטור ובקרה אקטיבית.

מערכות Screens

תבניות פרסום ותפריט, עריכת המידע הציבורי

תוכן

100

100

תבניות פרסום ותפריט, עריכת המידע הציבורי

ניהול תוכן, ניטור ובקרה אקטיבית.

תמונות מהשטח

סיור 360

פרויקטים נוספים