Nike - נייקי

מגוון מסכים ברחבי החנות בפריסה ארצית - החל ממסכים בודדים, קירות מסכים מסונכנים וקירות לד. ניהול התוכן השוטף עבור הלקוח באופן שוטף להעלאת קמפיינים בסניפי הרשת.

מטרה:

קו תקשורת ישיר ללקוחות גמיש ועדכני להצגת השקות ושדרוג חוויית הלקוח תוך ניטור ובקרה שוטפים על תקינות מערכות המולטימדיה.

Nike - נייקי

מגוון מסכים ברחבי החנות בפריסה ארצית - החל ממסכים בודדים, קירות מסכים מסונכנים וקירות לד. ניהול התוכן השוטף עבור הלקוח באופן שוטף להעלאת קמפיינים בסניפי הרשת.

מטרה:

קו תקשורת ישיר ללקוחות גמיש ועדכני להצגת השקות ושדרוג חוויית הלקוח תוך ניטור ובקרה שוטפים על תקינות מערכות המולטימדיה.

100

כמות מסכים

ניהול תוכן, ניטור ובקרה אקטיבית. מדד צפיות unique

מערכות Screens

תוכן מותאם לפורמטים ייחודיים בסניפי הרשת, ניהול לוח תזמונים מדוייק לתכנים.

תוכן

100

100

תוכן מותאם לפורמטים ייחודיים בסניפי הרשת, ניהול לוח תזמונים מדוייק לתכנים.

ניהול תוכן, ניטור ובקרה אקטיבית. מדד צפיות unique

תמונות מהשטח

סיור 360

פרויקטים נוספים